Regulamin promocji Black Friday

REGULAMIN

Sprzedaży książek

 

Regulamin określa zasady sprzedaży książek z serii Wschodni Express w promocyjnej cenie (-25% od ceny początkowej)  w Warsztatach Kultury w Lublinie, zwanych dalej Warsztatami.
W ramach ogólnoświatowej akcji sprzedażowej „Czarny piątek”, przypadający na dzień 27 listopada 2020 roku, od momentu ogłoszenia promocji na fanpage ’u Warsztatów Kultury do 30.11.2020 r. do godz.23.59 książki z serii Wschodni Express będą do nabycia z 25% upustem.

 

 • 1. Informacje ogólne
 1. Sprzedaż i dystrybucję książek prowadzą Warsztaty Kultury w Lublinie.
 2. Liczba książek jest ograniczona. Sprzedaż książek po promocyjnej cenie trwa od momentu ogłoszenia promocji na fanpage ’u Warsztatów Kultury do 30.11.2020 r. do godz.23.59 lub do wyczerpania zapasów.
 3. Książki sprzedawane są:

 - w sklepie internetowym Warsztatów Kultury w Lublinie od momentu ogłoszenia promocji na fanpage ’u Warsztatów Kultury do 30.11.2020 r. do godz.23.59.  (płatność przelewem)

 1. Cena książki będzie obniżona o 25% od ceny początkowej. Cena promocyjna jest możliwa po wykorzystaniu kodu „EXPRESS25”.

Jak to zrobić:

 • Należy wejść na stronę https://sklep.warsztatykultury.pl/
 • Wybrać produkty z serii Wschodni Express i dodać je do koszyka
 • Po wybraniu produktów przejść do „koszyka”
 • Pod listą wybranych produktów zaznaczyć pole „Mam kupon rabatowy”
 • Po zaznaczeniu pola automatycznie pojawi się miejsce na wpisanie nazwy kuponu.
 • Wpisać „EXPRESS25” i kliknij „użyj”
 • Sprawdzić czy cena pa duktów z kategorii Wschodni Express dodanych do koszyka koszyka zmniejszyła się o 25%
 • Jeśli tak, wybrać sposób odbioru zakupów
 • Kliknąć „Zamawiam” i dalej postępować zgodnie z instrukcjami sklepu.

 

  Cena książki zawiera podatek VAT.

 

 • 2. Zakup książki przez Internet i umowa sprzedaży:
 1. Każdy Klient, korzystający z systemu sprzedaży online, zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem, gdyż warunki w nim zawarte stanowią integralną część umowy zawieranej na sprzedaż książek z Warsztatami i w chwili składania zamówienia następuje złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na poniższe warunki. Jeśli Klient nie chce wyrazić zgody na poniższe warunki, powinien zrezygnować z zakupu w trybie online.
 2. Zakupu książek online można dokonać na stronie internetowej Warsztatów pod adresem: https://sklep.warsztatykultury.pl/
 3. Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Warsztatami zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Warsztaty zapłaty za książkę, zgodnie z warunkami zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przekazywane jest pocztą elektroniczną na wskazany przez Nabywcę adres automatycznie. Niemniej do chwili wpływu zapłaty za książkę na rachunek bankowy Warsztatów, umowa sprzedaży książek nie zostaje zawarta.
 4. Warsztaty ustalają, że nie ma ograniczeń ilościowych przy jednorazowym zakupie w trybie online. 5. Nabywca zobowiązany jest do skontrolowania przekazanego potwierdzenia zakupu książek: W przypadku niezgodności wymagany jest niezwłoczny kontakt mailowy na adres sekretariat@warsztatykultury.pl lub telefonicznie 81 5330818 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00.
 • 3 Płatność i realizacja zamówienia:
 1. Kolejność działań Klienta, który chce skorzystać z zakupów w systemie online: 1.1 złożenie zamówienia z wypełnieniem wymaganych danych identyfikujących Klienta z wyrażeniem zgody na niniejszy Regulamin,
 2. przekazanie przez Warsztaty do Klienta potwierdzenia przyjęcia realizacji zamówienia, z podaniem indywidualnego numeru zamówienia,
 3. dokonanie zapłaty za książkę, w kwocie równej cenie: 3.1 klient dokonuje zapłaty poprzez przelew bankowy na konto Warsztatów: Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a , 20-112 Lublin Numer konta: 33 1240 1503 1111 0010 5299 8541 (Bank Pekao SA), w tytule przelewu/wpłaty podając numer zamówienia.  3.2 Przelew powinien nastąpić najpóźniej w terminie 1 dnia od dnia przyjęcia zamówienia książki. 3.3 Realizacja operacji finansowej przekazania środków na rachunek bankowy Warsztatów kończy się w chwili uznania wpłatą rachunku Warsztatów. 3.4 W przypadku gdy Klient nie opłaci przelewem zamówienia w terminie 1 dnia od dnia przyjęcia zamówienia przez Sklep, transakcja niezrealizowana w tym czasie ulega automatycznemu anulowaniu.
 4. Przekazanie przez Warsztaty do Klienta potwierdzenia realizacji zamówienia.
 5. Odbiór książek w sekretariacie Warsztatów Kultury bądź wysyłka pocztą polską. Przy odbiorze książki klient jest zobowiązany podać numer zamówienia oraz imię i nazwisko osoby, która dokonała zapłaty za książki na konto Warsztatów. Numer zamówienia nie może być udostępniany osobom trzecim.
 • 4. Ochrona danych osobowych Klienta:
 1. Administratorem danych osobowych Klienta są Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin, tel: 81 5330818,
 2. Warsztaty Kultury wyznaczyły Inspektora Ochrony Danych, z którym Pan/Pani może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail iodo@warsztatykultury.pl lub pisemnie na adres siedziby Warsztatów Kultury w Lublinie wskazany w pkt 1
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: a. dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, danych kontaktowych Klientów - w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, w ramach systemu rezerwacji oraz do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży książek, w trybie opisanym w niniejszym Regulaminie (art. 6 ust. 1 pkt b RODO) - przez okres realizacji usługi, b. dane osobowe zawarte w dokumentacji rachunkowej, księgowej i podatkowej administratora oraz w systemach i dokumentach bankowych – w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości oraz Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. C RODO) – przez okres 5 lat od końca danego roku rozliczeniowego; c. dane osobowe Klientów będą również przetwarzane przez administratora w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz zgodnie z obowiązującymi prawa krajowego, w szczególności Kodeksu Cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. f) – przez 3 lata od zakończenia świadczeniu usługi, przy czym w przypadku toczących się postępowań okres ten może się wydłużyć na czas prawomocnego zakończenia postępowania oraz do upływu danych terminów przedawnienia. 
 4. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, jednakże konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zakupu książek Warsztatów Kultury w Lublinie,
 5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,
 6. Klientowi przysługuje prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, telefonicznie (22)5310300 lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą (https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt),
 7. Dostęp do danych osobowych Klienta będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy Warsztatów Kultury w Lublinie,
 8. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy,
 9. Dane osobowe klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu, 10. Dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane w innym celu niż podany w pkt 3 powyżej.
 • 5. Reklamacje i zwroty:
 1. Reklamacje wymagają zgłoszenia do Warsztatów w ciągu 2 dni roboczych od momentu zakupu książek, mailem na adres: sekretariat@warsztatykultury.pl lub osobiście w siedzibie Warsztatów.
 2. Warsztaty nie przyjmują zwrotu książek, ani nie wymieniają ich na inne. W przypadku zwrotu książek. Warsztaty zobowiązują się do dokonania zwrotu ceny książek w terminie 14 dni roboczych od momentu odwołania. Warunkiem otrzymania zwrotu ceny jest zwrot odebranych przez Klienta książek.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl